Oferta

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne oraz teletechniczne wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego.

Wykonujemy instalacje oświetleniowe, siłowe, wewnętrzne linie zasilające, tablice rozdzielcze, instalacje przemysłowe i nieprzemysłowe w każdej dostępnej technologii w zależności od rodzaju, przeznaczenia obiektu oraz wymagań Inwestora.

Pomiary elektryczne

Instalacje elektryczne zgodnie z Ustawą Prawo budowlane przed przystąpieniem do ich eksploatacji muszą zostać poddane próbom i pomiarom elektrycznym. Podstawowe (wymagane) badania polegają na:

  • badaniu impedancji pętli zwarcia,
  • badaniu wyłączników różnicowo-prądowych,
  • badaniu rezystancji izolacji,
  • badaniu rezystancji uziemienia.
Dodatkowo Firma Nasza wykonuje szereg dodatkowych pomiarów min.: pomiary natężenia i równomierności oświetlenia, pomiar spawarek i prostowników, pomiar elektronarzędzi, pomiar kabli sterowniczych, badanie skuteczności oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Każde przeprowadzone pomiary zakończone są wystawieniem protokołu podpisanego przez eksperta posiadającego odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne zezwalające na przeprowadzenie powyższych pomiarów elektrycznych.

Termowizja

Pomiary termowizyjne odgrywają coraz większą rolę w branży elektroenergetycznej oraz budowlanej. W energetyce termowizja umożliwia wcześniejsze zdiagnozowanie uszkodzonych lub luźnych elementów np.: rozdzielni elektrycznych, silników, transformatorów oraz linii rozdzielczych. Natomiast w budownictwie pomiary termowizyjne służą sprawdzeniu wykonania izolacji termicznej budynku poprzez sprawdzenie jego szczelności. Nasza Firma wykonuje zarówno pomiary termowizyjne energetyczne jak i budynków, przy czym wykonanie prawidłowych pomiarów izolacji budynku jest możliwe przy różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej powyżej 15oC. Po wykonaniu takich pomiarów wystawiany jest protokół wraz z płytą CD zawierającą wszystkie wykonane zdjęcia podczas pomiaru w postaci zapisu widzialnego i termograficznego.